Scopul proiectului

Având cadrul de referință al Strategiei UE privind biodiversitatea 2030, proiectul își propune revizuirea strategiei sectoriale la nivelul zonei model reprezentative Maramureș, abordând și remediind deficiențele funcționale privind participarea civică și prin implementarea a două instrumente participative complementare de implicare în luarea deciziilor (Platforma Natura 2000 Maramureș și aplicația E-Feedback).

Priorități:

  • Incluziunea tinerilor

  • Mediu și schimbări climatice

  • Creșterea capacității și sustenabilitatii ONG-urilor și sectorului societății civile

Numărul lunilor de desfășurare a proiectului: 24

Numărul de activități ale proiectului: 8