WWF România–Filiala Maramureș, derulează proiecte ce vin în sprijinul naturii dar și al comunităților locale promovând parteneriate funcționale pentru mediu. În anul 2014 a fost creată Platforma de cooperare Natura 2000 Maramureș prin coagularea autorităților locale, serviciilor descentralizate, ONG-uri, instituții culturale, universități, administratori resurse naturale etc. (https://old.natura2000mm.ro/ ). Platforma N2000 Maramureș a dezvoltat un proces de planificare sectorială și a elaborat Strategia de dezvoltare a patrimoniului natural protejat NATURA 2000 MARAMUREȘ 2015-2020, fundament al politicii sectoriale a județului, corelată cu Strategia de dezvoltare teritorială județeană (în care a fost integrată că o componentă sectorială) .

WWF RO–Filiala Maramureș a fost parte din Comitetul de coordonare al Platformei de cooperare și membru în Grupul de lucru alături de Asociația GeoMMed. Instrumentele de implicare cetățenească dezvoltate prin proiect vor fi testate în procesul de revizuire participativă a Strategiei Natura 2000 Maramureș pentru perioada 2021-2027, generând o Metodologie de evaluare a impactului și a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor Strategiei UE privind biodiversitatea 2030 în baza căreia se vă realiza Studiul de impact al Strategiei UE în baza țintelor selectate și la nivelul zonei model reprezentative Maramureș.

Obiectivele proiectului converg inițiativei Consiliului Județean Maramureș ce a demarat în 2021 un proces de actualizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Maramureș pentru perioada 2021–2027.

Grupurile țintă și-au exprimat deschiderea în revizuirea Strategiei Natura 2000 Maramureș (2021-2027) în scopul identificării și fructificării oportunităților de valorificare durabila a Patrimoniului Natural Județean în beneficiul comunităților locale.