Despre WWF

Misiunea WWF este de a construi o lume în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.

În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, zimbri, Delta Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre economia verde și un program de educație de mediu adresat tinerilor.

WWF România – Filiala Maramureș, parte a WWF România a demarat în Maramureș activități în sfera conservării naturii înca din 2003, ariile prioritare de intervenție vizând: utilizarea durabilă a resurselor naturale, (managementul responsabil al pădurilor), identificarea și protecția coridoarelor ecologice, monitorizarea faunei sălbatice, evaluarea serviciilor de mediu furnizate de ecosistemele forestiere și acvatice, dezvoltarea comunităților locale prin utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. 👉 www.wwf.ro

Despre Asociația profesională GeoMMed

Asociația are drept scop regenerarea și dezvoltarea durabilă a zonelor afectate de schimbări structurale. În accepțiunea Geommed regenerarea și dezvoltarea durabilă a comunităților miniere reprezintă o dezvoltare continuă bazată pe resurse regenerabile, administrate eficient în folosul și cu participarea activă a comunităților.

Serviciile și proiectele implementate de către Asociația Profesională GeoMMed au vizat inițiative legate de protejarea mediului înconjurator dar și acțiuni privind sprijinirea dezvoltării durabile a României, încurajând crearea și dezvoltarea cooperării în domeniul protecției mediului înconjurător, ecologie și conservarea biodiversității și prin elaborarea de strategii și planuri de regenerare durabilă a comunităților afectate de restructurări industriale. 👉www.cheilelapusului-natura2000.ro