Obiectivele proiectului

Obiectivele proiectului

SOCIETATE CIVILĂ ACTIVĂ PENTRU DEZVOLTARE RESPONSABILĂ ȘI DURABILĂ ÎN MARAMUREȘ – FEEDBACK

Obiectivele proiectului2022-10-26T11:29:45+00:00

Rezumatul proiectului

În România, planificarea stategică ar trebui fundamentată pe probleme și soluții identificate local. Astfel, existența unui feedback al societății civile este imperativă înaintea definitivării unor strategii. Proiectul își propune asumarea de către 2 ONG-uri a rolului de liant activ între cetățeni și autorități prin oferirea a două instrumente participative de planificare strategică ce asigură implicarea cetățenească și responsabilitate decizională.

Utilizarea instrumentelor (instrument web și aplicația mobilă E-Feedback) se va face în contextul existenței Platformei de cooperare asumată printr-un Protocol cu autorități, instituții și reprezentanți ai societății civile. Funcționalitatea instrumentelor și a Platformei de cooperare vă fi testată la nivelul județului Maramureș ca zonă reprezentativă model prin:

  • revizuirea Strategiei de dezvoltarea a patrimoniului natural din Maramureș,

  • realizarea unui Studiu de impact și a resurselor necesare implementării Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 pe baza unei Metodologii replicabile la nivel național.

Instrumentele participative vor fi promovate la nivelul cetățenilor printr-o Caravană itinerantă în comune din județul Maramureș.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cetățenii județului, autorități sectoriale și decidenti politici precum și reprezentații societății civile. WWF România – Filiala Maramureș are o experiență vastă în promovarea abordării durabile și intersectoriale a dezvoltării locale, iar partenerul în proiect, GeoMMed deține expertiză valoroasă în planificare strategică și dezvoltarea cooperării pentru conservarea biodiversități

biserica-lemn

Obiective setate până la finalul proiectului:

  • Platforma N2000 Maramureș va deveni instrumentul principal de influențare a politicilor de dezvoltare la nivel județean în scopul asigurării unei dezvoltări durabile a județului Maramureș bazate pe utilizarea responsabilă a resurselor naturale și prin transpunerea viziunilor locale în politicile publice la nivel regional și/sau național.

  • Impactul implementării Strategiei UE privind Biodiversitatea 2030 în zona reprezentativă Maramureș va fi cuantificat, comunicat și analizat la nivel regional și national contribuind la îmbunătățirea planificării strategice sectoriale.

  • Cel puțin 545 de persoane vor fi implicate în procesele decizionale și valorifică instrumentele de implicare cetățenească facilitate de cel puțin 2 ONG-uri cu rol asumat de liant între cetățeni și decidenti.

  • Asociația WWF RO-Filiala Maramureș și Asociația GeoMMed își vor asuma Secretariatul Platformei de cooperare Natura 2000 Maramureș în scopul asigurării sustenabilitatii cel puțin pe termen mediu (minim 5 ani) a cetățeniei active în Maramureș și a responsabilizării factorilor decidenti și promovării unei abordări durabile, intersectoriale a dezvoltării locale.

Go to Top